Bu maraqlıdır!

Parazit həşərat Evxaritid

Evxaritid (Eucharitidae) - parazit arı ailəsinin nümayəndəsidir.


Ölçüsü çox kiçikdir – 2-5 mm-dir. Bu arı ailəsi parazit həyat tərzi sürür, qarışqaların sürfələri ilə qidalanır. Evxaritidə dünyanın hər yerində rast gəlmək mümkündür, lakin ən çox tropik meşələrdə görülür.


Böcəklərin kiçik seqmentlərə bənzər iki və ya bir budaqlı antenası var, bunlar da 13 seqmentə bölünür. Bədəni iki hissəyə bölünür. 


Təxminən 500 növü var. Dünya faunası 55 cinsi və 400-dən çox növü əhatə edir, Palearktikada belə 10 cins və təxminən 65 növü var.