Bu maraqlıdır!

Metr ekvivalenti necə təyin olunub?

Metrik ölçü sistemi-uzunluq ölçüsünün vahidi metr olan vahidlər sistemidir. Metr ekvivalentinin təyin edilməsinin əsasında Yer kürəsinin meridianının ölçülməsi durur. 1722-ci ildə iki fransız tədqiqatçısı Meşen və Delambr Dyunkerk və Barselona şəhərləri arasındakı məsafəni ölçdülər. 


Həmin ölçmələr əsasında hazırlanmış Yer kürəsi meridian qövsünün on milyonda biri ölçüsündə metr adlanan metal burs uzunluq ölçüsünün vahidi olub. 


Bu o deməkdir ki, əgər biz on milyon metrlik lenti bir-birinin ardınca düzsək, onda onun uzunluğu şimal qütbündən ekvator xəttinə qədər olar. əslində bu metr bir qədər kiçik olmalı idi, çünki fransız alimləri öz hesabatlarında iki metrdən bir az artıq səhv etmişdilər.