Təbiət

Hansı göbələklər sağlamlıq üçün xeyirlidir?

İnsanlara təkcə yeməli göbələklər xeyir vermir. Başqa göbələk növləri də var: onların papaqları yoxdur və çox kiçikdirlər, onları ancaq mikroskop altında görmək olar, bu göbələklərin bəziləri çox xeyirlidir. Məsələn, mayalar yumşaq və daha çox şişməsi üçün xəmirə əlavə edilən həmin göbələklərin bir növüdür, onlardan həmçinin alkaqollu içkilərin hazırlanmasında istifadə edilir. Xüsusi göbələklərdən süddən yoqurt və qatıq hazırlamaq üçün də istifadə edilər.


Ancaq bu göbələklərin içərisində ən xeyirlisi və çox tanınmışı antibiotik dərman olan “penisilin”in əldə edildiyi “Penicillium Notatum” adlı göbələkdir.