Atalar sözləri

İş, əmək və sənət haqqında

Yüz sənəti pis bilməkdənsə, bir sənəti yaxşı bilmək yaxşıdır.

Sənət insan üçün xəzinədir.

Səhər gününə qızınmayan, axşam gününə qızınmaz.

Sözün ilə işin bir olsun.

Uzaqdan baxana döyüş asan gələr.

Uzaqdan zurna səsi xoş gələr.

Ustadına gəc baxanın gözlərinə qan damar.

Usta görməyən şagirdin gözü əllərdə qalar.

Çalışqan əl nəyə dəysə qızıl olar.

Cəfa çəkməyən səfa görməz.

Cəhrə əyirsən don yiyəsi olarsan.

 

Yanan yerdən tüstü çıxar.

Yeddi ayda bir qarış, bir ayda yeddi qarış.

Yeməyə kömək, işləməyə də kömək.

Yeməyin qulu, işləməyin xəstəsi.

Kamil bağban çəkər bağın səfasın.

Nə əkərsən, onu biçərsən

Nə qoyuna gedər, nə qapıda hürər.