Son əlavə olunanlar

Bu maraqlıdır!

İşıq ili nə deməkdir?

İşıq ili-işığın bir il ərzində qət edə biləcəyi məsafədir. İşıq saniyədə 300000 km sürət ilə yayılır. Bu sürətlə hərəkət edən raket yerin ekvatoru üzrə bir saniyədə iyirmi beş dəfə dövr edə bilər. Astronomlar işıq ili ölçüsündən ulduzlar arasındakı məsafəni ölçmək üçün istifadə edirlər. Bu ölçüyə kosmik məsafə və ya ulduz məsafəsi də deyilir.  

Bürclər nə deməkdir?

Ulduzları bir-birindən rahat seçmək üçün qədim dünyada min illər bundan əvvəl astronomlar onları elə qruplaşdırıblar ki, elə bil, onlar şir, ilan,tərəzi və ya başqa əşya və əfsanəvi canlıların nöqtələridir. 

Mostar körpüsü

Bosniya və Herseqovinanın simvolik tikililərindən hesab olunan Mostar körpüsü Avropanın ən möhtəşəm körpüləri siyahısında yer alıb.

Əmək və onun növləri

İnsan daim inkişafa can atmışdır. Müxtəlif inkişaf mərhələlərini keçən insan buna nail oldu. Sadə əmək alətlərinin yerini mürəkkəb qurğulu mexaniki əmək alətləri tutdu.  

Okeanlarda suyun hərəkəti

Su hissəciyinin müvazinət vəziyyəti ətrafında tərəddüdü dalğalanma adlanır. Dalğanın əmələgəlmə səbəbləri sahildə və suyun dibində baş verən zəlzələ və vulkanlar, atmosfer təzyiqinin dəyişməsi, külək və s. -dir. 

Elektrik enerjisi ətraf mühitə təsir edirmi?

Elektrik enerjisi ən təmiz və istifadəsi rahat olan, heç bir tullantısı olmayan və radioaktivliyi olmayan bir enerji növüdür.