Son əlavə olunanlar

Bu maraqlıdır!

Radionun ixtirası

Radio (lat. radio – şüalandırıram, şüa buraxıram; radius – şüa) – naqilsiz əlaqənin bir növüdür. Radiosiqnalların ötürülməsi və qəbul edilməsi prosesini təmin edən qurğu vasitəsi ilə təmin edilir. Bu qurğu radioqəbuledici adlanır. Radioəlaqənin iş prinsipi radioötürücü və radioqəbuledici qurğular arasında əlaqə yaradılmasına əsaslanır.

Kruger Milli Parkı, Cənubi Afrika

Cənubi Afrikanın şimal-şərqində yerləşən, toxunulmamış təbiət mənzərələri və heyvanlar aləmi ilə kər kəsi valeh edən, çöx gözəl və böyük milli parkdır. Pilanesberg və Masa Dağı ilə yanaşı Kruger Milli Parkı Cənubi Afrikada ən çox ziyarət edilən məkandır. Hər il minlərlə turist vəhşi heyvanları yaxından görmək, toxunulmamış mənzərəli təbiəti seyr etmək üçün bu qoruğa axın edirlər. 

Ağaclar niyə böyüyür?

Ağaclar canlı varlıqdır.

Bəzi çayların suyu niyə quruyur?

Çaylar-su axınıdır. Bəzi çaylar böyük və dərindir, çoxsuludur, özü ilə böyük miqdarda su gətirir, bəziləri isə azsuludur. 

Qütblərdə su hansı haldadı?

Yer kürəsinin qütbləri və ona yaxın ərazilərdə havanın temperaturu -60 C-ə qədər aşağı düşür. Belə aşağı temperaturda su donur, yəni bərk halda olur və çox böyük buz dağları yaradır. Bərk halda düşmüş su qütblərdə milyon illərlə bir yerdə yığılıb qalır. 

Normativ hüquqi sənədlər

Hər birimiz cəmiyyətin bir parçasıyıq. Cəmiyyətdə formalaşdığı dövrdən müəyyən qayda və qanunlar mövcud olmuşdur. Hələ ibtidai icma quruluşu dövründə insanları idarə etmək üçün qəbilə və tayfa başçıları seçilir, ağsaqqallar şurası yaradılırdı. Zaman keçdikcə dövlətlər yarandı. Dövlətlərin yaranması ilə müəyyən qayda və qanunlar qüvvəyə minməyə başladı.