Son əlavə olunanlar

Görkəmli şəxsiyyətlər

Bəhram bəy Axundov

Frаnsаnın Lill Akаdеmiyаsının məzunu, ADR-in Milli məclisinin üzvü, həkim Bəhrаm bəy Mirzə Cəfər bəy оğlu 1861-ci ildə Şuşa şəhərində dоğulmuşdu.

Həsənəliağa Qaradaği

Azərbaycan maarifpərvəri, şair, pedaqoq, ədəbiyyatşünas, tərcüməçi, filoloq Həsənəliağa Qaradaği 1848-ci il 28 yanvar tarixində Şuşada hərbi xidmətçi ailəsində anadan olmuşdur.

Cəfərqulu xan Cavanşir

Dövrünün tanınmış Azərbaycan şair və ictimai xadimi, İbrahimxəlil xanın nəvəsi, general-mayoru Cəfərqulu xan Məhəmmədhəsən ağa oğlu Sarıcalı-Cavanşir 1785-ci ildə Şuşa şəhərində anadan olmuşdur. 

Hacı Hüsü

Xanəndə, Şərq və Azərbaycan muğamlarını əla bilən musiqişünas, müəllim, bəzi muğamların yaradıcısı Hacı Hüsü Kərbəlayı Lütfəli oğlu Kazımlı 1839-cu ildə Şuşanın Çölqala məhəlləsində anadan olmuşdur

Canəli Əkbərov

Görkəmli xanəndə, Xalq artisti, professor Canəli Əkbərov 1940-cı il martın 10-da Lənkəran rayonunun Tükəvilə kəndində anadan olub. Orta məktəbi bitirdikdən sonra o, 1956–1958-ci illərdə Lənkəran Tibb Texnikumunda oxuyub. Musiqiyə hələ erkən yaşlarından hədsiz maraq göstərən Canəli Əkbərov 1963–1968-ci illərdə Asəf Zeynallı adına Bakı Musiqi Məktəbinin xanəndəlik şöbəsində təhsil alıb və mədəni-mənəvi irsimizin zəngin xəzinəsi olan muğamın incəliklərini həmin dövrdə böyük həvəslə öyrənib. Burada onun sənətkar şəxsiyyətinin formalaşmasında məşhur ustad sənətkarlarımızın böyük rolu və mühüm təsiri olub. Canəli Əkbərov 1976–1982-ci illərdə indiki Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində təhsil alıb.  

Ceyhun Hacıbəyli

Publisist, ədəbiyyatşünas, ictimai xadim Ceyhun Əbdülhüseyn oğlu Hacıbəyli 3 fevral 1891-ci ildə Şuşada doğulmuşdur.