Son əlavə olunanlar

Xəbərlər

20 May - Dünya Metrologiya günüdür

Müasir dövrdə metrologiyanın - ölçmələr üzrə elmin insan fəaliyyətinin bütün sahələrində, dünya iqtisadiyyatının və elmi-texniki tərəqqinin inkişafında aparıcı rolu danılmazdır. Bu günün tarixi 1875-ci ilin 20 mayından - Parisdə beynəlxalq diplomatik konfransda 17 inkişaf etmiş ölkənin hökumət nümayəndələrinin məşhur Metrik Konvensiyasını imzalamaqla başlamışdır.  

20 may- Ümumdünya Arılar Günüdür

BMT-nin Baş Assambleyasının İkinci Komitəsinin nümayəndələrinin qərarı ilə 2017-ci ildən etibarən mayın 20-si Ümumdünya Arılar Günü kimi qeyd olunur.   

19 May - Türkiyədə Atatürkü anma, Gənclik və İdman Günüdür

 Bu gün Türkiyədə Atatürkü Anma, Gənclik və İdman Günüdür. Bayramın qeyd olunması ölkədə 1919-cu il mayın 19-da Milli İstiqlal Müharibəsinin başladığı tarixlə əlaqədardır.  

17 may – Ümumdünya Telekommunikasiya və İnformasiya Cəmiyyəti Günüdür

17 may – Dünya Telekommunikasiya və İnformasiya Cəmiyyəti Günüdür.

16 May - Beynəlxalq İşıq Günüdür

YUNESKO 2017-ci ildə Mayın 16-nı Beynəlxalq İşıq Günü (International Day of Light) elan etdi. Həmin il 147 ölkədə elmin, mədəniyyətin, sənətin, tibbin, eləcə də gündəlik həyatda işıq roluna həsr olunmuş 13000-dən çox tədbir təşkil edildi.

15 May – Beynəlxalq İqlim günüdür

İqlimin qorunması bəşəriyyətin qarşısında duran qlobal problemlərdən biridir. Hər il mayın 15-də dünya Beynəlxalq İqlim Gününü qeyd edir.