Son əlavə olunanlar

Nağıllar, hekayələr

Zahid Xəlil. Qaranquşla söhbət

Elə ki Ballıca yuvadan çıхdı, günəşin işıqından gözləri qamaşdı. Gözlərini оvuşdurub ətrafına baхdı. Dünya nə gözəl imiş! Göllər, çiçəklər, quşlar, tоrpaqlar gözəldir!

Konstantin Dmitriyeviç Uşinski. Qaranquşlar

Payız idi. Soyuq havanın yaxınlaşdığını hiss edən qaranquşlar artıq yuvalarını tərk etmişdilər. Balaca oğlan damlarının altındakı tərk edilmiş qaranquş yuvasını dağıtmaq istədi.

Kim haqlıdır?

Bir gün Sultan Hüseynin vəzirlərindən biri dedi:

L.N. Tolstoy. İnək

Bir kənddə, anası və altı uşağı ilə yaşayan Marya adlı dul bir qadın vardı. Onlar yoxsulluq içində yaşayırdılar. 

Zahid Xəlil. Ballıcanın ilk səfəri

Ballıca lap balaca idi. Anası çох istədiyi üçün оna Ballıca deyirdi. О qədər balaca idi ki, heç qarışqaya охşamırdı.

Namiq Abdullayev. Lampa niyə söndü

Kamil yuxudan duran kimi qanı qaraldı. Bərk yağış yağırdı. O, göyün üzünü bürüyən qara bulud topalarına baxıb acıqla dedi: