Son əlavə olunanlar

Tapmacalar

Səma cisimləri, təbiət hadisələri haqqında tapmacalar

1. Ağ sandığım açıldı, İçinnən nur saçıldı.

Səyadulla Kərimli. Tapmacalar

Çox sürətlə yeriyən Ayaqlarım var.

Tapmacalar

Pəncərəni kim sındırıb

İlin fəsilləri haqqında tapmacalar

Bir ildə neçə ay var, Hansılardır, kim sayar? Bəs neçə fəslimiz var? Hər bir fəslin özünün,

Tapmacalar

Bir sinidə iki toyuq, Biri isti, biri soyuq.

Tapmaca şəkillər