Son əlavə olunanlar

Tapmacalar

Rəfiqə Qasımqızı. Tapmacalar

Xırda-xırda düzülüb, xatırladır üzümü. Necə səliqəlidir, gilələrin düzümü.  

Fəridə İlkcan. Mənim ailəm

Bu dünyada hamidan cox  Məni ən cox o sevir

İntellektual suallar

Bu Azərbaycan şəhərinin küçələri yelpik şəklində şəhərin mərkəzi ətrafında dövrələnmişdir?

Tapmacalar

Canavar, keçi və kələm

Təsəvvür elə ki, sən balaca qayığı olan bir fermersən. Çayın bir tərəfindən digər tərəfinə canavar, keçi və kələmi keçirməlisən. Qayıq o qədər kiçikdir ki, səninlə yanaşı yalnız bir sərnişini daşıya bilər. Düşün, qurdu keçi ilə tərk etsən, qurd onu yeyəcək, keçini kələmlə qoysan, onda kələm yeyiləcək. Nə etməli?

Tapmacalar

A Yel baba, dur, gedək, Madyanını sür gedək, Bir qapının qıfılın Min qapıya vur, gedək.