Son əlavə olunanlar

Oyunlar

Oyun 1

Oyun 2

Oyun 3

Oyun 4

Bənövşə oyunu

Uşaqlar özlərinə iki başçı seçirlər. "Halay-halay" gəlməklə iki dəstəyə ayrılırlar. Dəstələr bir-birindən yüz addım aralı əl-ələ tutub dayanırlar. başçılardan biri o birisinə deyir:  

Lupanın köməkliyi ilə kağızı yandırırıq

Lupanı kağız vərəqin üzərində elə tut ki, o, günəş şüasını tutsun və kağızın üzərinə düşsün.

1-3 Yaşlı Uşaqlar Üçün Oyunlar

Körpənin 1-3 yaş mərhələsi analardan xüsusi qayğı tələb edir. Uşaq böyüdükcə hər şeylə maraqlanmağa başlayır.Yəni, əyləncələr istəyir. Onun inkişafı üçün inkişafetdirici oyunlardan istifadə edilməlidir.

Kosa-kosa

Bayram günlərində cavanlar meydana toplaşırlar. Bir nəfər zirək, hazırcavab oğlana tərsinə kürk geyindirirlər. Üzünü möhkəm unlayır, başına uzun motal papaq qoyurlar. Ayaqlarının altına ayaq formasında ağac sarıyırlar. Boynuna zınqırov salır, paltarının altından qamma yastıq bağlayırlar. Bir çömçəni qırmızı bəzəyib əlinə verir, qapı-qapı gəzdirib oynadaraq pay toplayırlar. Kosanı gəzdirənlər bu nəğməni oxuyurlar:

Zaman təkəri

Resurs: rəngli dairələr və ya təbaşir

2-5 arası uşaqlar üçün sadə oyunlar

Adətən biz vərdiş etmişik ki, inkişafetdirici oyunlar mağazadan alınan vəsaitlə dolu qutular və ya özümüz düzəltdiyimiz kartlar, kublar və ya lövhələrlə oynanılır. Ancaq bir çox oyunlar var ki, onlar üçün sadə ev əşyaları tələb olunur. Bunların öyrədici effekti isə qat-qat artıq olacaqdır. Əlbəttə ki, 2-3 yaş uşağa əşyalarla oynamaq, ona toxunmaqla ətraf aləmi kəşf etmək daha maraqlıdır. Burada elə oyunlardan bəhs edəcəyik ki, onlar üçün valideynələrə vaxt və əla əhval-ruhiyyə lazım olacaq.