Son əlavə olunanlar

Atalar sözləri

Su ilə bağlı atalar sözləri

Su axan arxa birdə gələr.

Atalar sözləri

İlan çalan yatmaz, ac olan yatar. 

Quşlar haqqında atalar sözləri

Qarğa özün quş bilir, xaşıl özünü aş- Azərbaycan atalar sözləri

Uşaqlar haqqında hikmətli sözlər

Unutmayın, uşaqlarınız sizin deyil. Onu Yaradandan borca götürürsünüz. (Hindu atalar sözü)

Aforizmlər

Qorxaq adam həmişə başqalarında qorxu hissi oyatmağa çalışır.

Vətən haqqında atalar sözləri

Dünyada Vətəndən əziz nə var?