Son əlavə olunanlar

Atalar sözləri

Aforizmlər

Qorxaq adam həmişə başqalarında qorxu hissi oyatmağa çalışır.

Vətən haqqında atalar sözləri

Dünyada Vətəndən əziz nə var?

Tənbəllik haqqında atalar sözləri

Əmək sevincdir, tənbəllik isə ağır bəla.

Aforizmlər

1. Əsl riyaziyyatçı bir qədər də şair olmalıdır. K. Veyerştras

Atalar sözləri

Saf armud sapdan düşməz.  

Atalar sözləri

Filin gücü xortumundadır, dəvənin gücü - dizində.