Son əlavə olunanlar

Yumor

Zeytun yağı tökürəm

Molla bir nəfərlə yol yoldaşı olur. Şəhərdən ikisi şərikli bir qab qatıq alırlar. Yolun yarısında əyləşib nahar eləməyə başlayırlar.

Bəhlulun evlənmək istəyən bir nəfərə məsləhəti

Günlərin birində birisi gəlib Bəhlul Danəndəyə deyir:

Nə müsəlmandır, nə xaçpərəst

Günlərin bir günü Bəhlul yol ilə gedirmiş.Bir kilsənin qabağından keçəndə bir neçə nəfər Bəhlulun hazırcavablığını yoxlamaq üçün ona yaxınlaşıb soruşur:

Allah o qədər də insafsız deyil

Harun – Ər – Rəşid xalq içərisində özünü öyüb deyir:

Bəhlul və məmurlar

Günlərin birində Harun-Ər-Rəşidin məmurları Bəhlulu tutub xəlifənin yanına gətirirlər ki, bəs bu adam şəhərdə şaiyə yayır ki, guya sən ölübsən. Xəlifə bərk qəzəblənib Bəhluldan soruşur:

Zorla göndərirlər

Qoltuğunda çantası, üzü-gözü ağlamaqdan şişmiş oğlan uşağı yolda qonşusu ilə rastlaşdı. Qonşu oğlanın ağladığını hiss etdi və onun könlünü almaq üçün üz-gözünü oxşadı: