Son əlavə olunanlar

Mədəni irsimiz

Buynuz xalçası

“Buynuz” adı alan xalçalar Qarabağ tipinə aiddir. Onlar Dağlıq Qarabağın müxtəlif xalçatoxuma məntəqələrində istehsal olunur.

Qoçbuynuz Xanlıq xalçası

Qoçbuynuz Xanlıq xalçası Qarabağ qrupunun xovlu və yun xalça növünün ən maraqlı nümunələrindən biridir. 

Qoca xalçası

Şuşa şəhərinin əski xalçaçıları Qarabağ tipinə aid olan bu xalçalara "Qoca" adını vermişlər. 

Laləzar körpüsü

Qubadlı rayonunun Əliquluuşağı kəndi ərazisində Bərgüşad çayı üzərində yerləşən Laləzar körpüsü maraqlı memarlıq quruluşuna malikdir.

Lampa xalçaları

Lampa xalçaları Qarabağ xalçaçılıq məktəbinin Şuşa qrupuna aid edilən xovlu xalçalardır. Şuşa qrupuna aid edilən "Lampa xalçaları" əvvəlcə XIX əsrin I yarısında Şuşada toxunmuş, bir müddət sonra həmin xalçalar Qarabağ xalçaçılıq məktəbinin bütün xalçaçılıq məntəqələrində toxunmağa və təkmilləşməyə başladı. Bir qayda olaraq, "Lampa xalçaları" dəst (komplekt) şəkildə: iki yan və bir ortalıq xalçası kimi toxunurdu. Həm strukturuna, həm də kompozisiyasına görə "Lampa" xalçaları Qarabağ xalçaçılıq məktəbinin ən mürəkkəb əsəri hesab olunur. "Lampa" xalçalarının kompozisiyası uzunsov formaya malikdir. Bu xalçanın kompozisiyası üçün orta sahənin mərkəzində böyük səkkizkünclü medalyon (göl) səciyyəvidir. Gölün yuxarı və aşağı hissələrində "Lampa" üçün xarakterik olan uzunsov formalı kətəbələr yerləşir.

Buğakar piri

Buğakar piri Meğri rayonunun Buğakar kəndi ərazisində ziyarətgahdır. Azərbaycan memarlığı üslubunda inşa edilmişdir.