Son əlavə olunanlar

Qarabağ

Şuşanın təbiəti

“Şuşa İli” çərçivəsində Azərbaycan İstiqlal Muzeyi tərəfindən həyata keçirilən “Şuşa - Qarabağın dünəni, bu günü, sabahı” adlı layihəsi davam edir.

Şuşanın şəbəkə sənəti

Şuşaya gələn səyyahların qeydlərində göstərilirdi ki, bu şəhərin böyük evləri özünün abadlığı və vitrajlı pəncərələri-şəbəkələri ilə digər Qafqaz şəhərlərinin evlərindən fərqlənir. 

Şuşanın tarixi küçələri

Şuşanın küçələri çox şairanə, dolanbac, dimdik, enişli-yoxuşlu, girintili-çıxıntılı, çox döngəli idi. Şuşanın küçələrinin səkiləri böyük, düzbucaqlı daşlarla örtülmüşdü. Küçələrə böyük çay daşları döşənmişdi.

Zöhrabbəyovun evi

Şuşa şəhərinin Ocaqqulu küçəsində yerləşən Zöhrabbəyovun evi XIX əsrdə, Arran memarlıq məktəbi üslubunda inşa edilib. Memarı Kərbəlayı Səfixan Qarabağidir.

Məşədi Hüseyn Mirsəyyaf oğlunun karvansarası

Mehmanxana tipli Məşədi Hüseyn Mirsəyyaf oğlunun karvansarası Şuşanın "Şeytan Bazar" adlanan hissəsində yerləşirdi və iki mərtəbədən ibarət idi.

Qarabağ memarları, rəssamları və daş sənətkarlığı ustaları

Qarabağda ən qədim zamanlardan müxtəlif sənət sahələri təşəkkül tapıb, zaman keçdikcə inkişaf edib və təkmilləşib. Qarabağda memar, xəttat, misgər, dəmirçi, zərgər, toxucu, xalçaçı və naqqaşlar milli-mədəni dəyərlərin bənzərsiz nümunələrini yaradaraq sənət xəzinəsini özünəməxsus və nadir dəyərlərlə zənginləşdiriblər.