Azərbaycan Dili

İsmi birləşmələr

Testə başladıqdan sonra bütün sualları cavablamalısız. Əgər geri qayıtsaz, xalınız sıfırlanacaq və əsas səhifəyə yönləndiriləcəksiz.

Hər bir sual üçün cavab seçərək 'Cavabı təsdiqlə' seçin. Daha sonra növbəti sual veriləcəkdir.

Bu test 9 sualdan ibarətdir.

Test sonunda xalınızı görəcəksiz.

Top 10:

  • eli: 5/9
  • Musababaşov: 5/9
  • Rübabə: 3/9
  • Fuad: 2/9
  • nuzu: 2/9