Son əlavə olunanlar

Boyamalar

Nağıl qəhrəmanları. Buratino

Qızıl açar axtarışında qeyri-adi macəralarla üzləşən Buratino və  onun dostları barədə nağıl ilə hamı tanışdır. Nağılın sonunda  onlar qızıl açarla sehrli qapını açır və arzuladıqları teatra qədəm qoyurlar.  Buratinonun və nağılın  digər qəhrəmanlarının təsvir olunduğu boyamaları rənglə!    

Nağıl qəhrəmanları. Çipollino

İtaliya yazıçısı Canni Rodarinin “Çipollinonun macəraları” kitabının qəhrəmanlarının boyamaları  sizi Çipollino, onun yoxsul və sədaqətli dostları, habelə qəzəbli  və varlı düşmənləri barədə nağılın qəhrəmanları ilə  tanış edəcək.       

Ceyran və dovşan

"Ceyran və onun dostu dovşan". Şəkli çap edib rəngləyin!