Bayatılar

Bacı-qardaş haqqında bayatılar

Qaya tək buzlar gördüm, 
Göydə ulduzlar gördüm, 
Anasına oxşayan 
Qoçaq, mərd qızlar gördüm.
 
***


Dağların qaşı sənsən 
Dibinin daşı sənsən. 
Eldə neçə igid var, 
Hamının başı sənsən.
 
***

 

Bu yurdun tacı bağlar, 
Meyvəsi acı bağlar, 
Ağrısa qardaş başı, 
Yenə də bacı bağlar.
 
***


Xəncər üstə qaş gəlir, 
Qoşun başa-baş gəlir, 
Qoşuna qurban olum, 
İçində qardaş gəlir.
 
***


Gətir sazını, qardaş, 
Pozma yazını, qardaş, 
Böyü, ol qoçaq igid, 
Çəkim nazını, qardaş.