Şeirlər

N. Kəsəmənli. “8 Martdır”

8 martdır anacan
Lap tezdən oyanmışam
Əllərimdə gül çiçək
Qarşında dayanmışam.

 


8 martdır anacan 
Gəl öpüm üz-gözündən
And içirəm heç zaman
Mən çıxmaram sözündən.