Tapmacalar

Hər sırada axırıncı saat neçəni göstərməlidir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Cavab

Saat 13.00 və saat 09.15