Tapmacalar

Birlikdə tapaq

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Cavab:

8 kub və 27 kub.