Yumor

Molla Nəsrəddin rus dili bilir

Molladan soruşurlar:


— Molla, rus dilində bilirsən?


Molla cavab verir:


— Bəli.


— Rusca «bura gəl», necə deyirlər?


-İdi suda.


-Bəs, «o yana get», necə deyirlər?

 

Molla gülüb, deyir:


— Paaah, burda çətin nə var ki? Gedərəm o yana, yenə də deyərəm — «idi suda».