Yumor

Molla Nəsrəddinin xurcunu

Bir gün, bazarda Mollanın xurcununu oğurlayırlar. Molla xurcunun oğurlandığını görüb, meydanın ortasında dik bir yerə çıxıb, ucadan qışqırır:


— Kim mənim xurcunumu oğurlayıb, dinməz-söyləməz gətirib versin, yoxsa mən bilirəm ki, nə edəcəyəm.


Yaxınlıqda gizlənmiş oğru Mollanın bu hədəsindən qorxuya düşüb, xurcunu gətirib verir. Özü də maraqlanıb soruşur ki:


— Molla, işdi, xurcunu gətirib verməsəydim, nə edəcəkdin?


Molla deyir:


— Evdə köhnə bir cecim var. Gedib onu kəsib xurcun tikəcəkdim.