Yumor

Molla Nəsrəddin və oğru

Bir gün, Molla Nəsrəddinin evinə ogru girib, evi axtarmağa başlayır. Birdən arvad deyir:


— Ay kişi, evə ogru girib qalx, qalx da, deyirəm.

 

Molla əliylə arvadın ağzını tutub, yavaşca deyir:


— Ay arvad, sakit dur, bir şey tapsa, əlindən alarıq.