Atalar sözləri

Atalar sözləri

Saf armud sapdan düşməz.


Sahibindən qabaq bostana girmə.


Sahibsiz qoyunu qurd yeyər.


Saxla gönü, gələr günü.


Saxla samanı, gələr zamanı.


Keçəl düzünü desə də, başına qapaz dəyər.


Keçəl gileyləndi ki, daraq bahalanıb.


Bala baldan şirindir.


Bala quşun ağzı böyük olar.


Balığı haçan tutsan təzədir.

 

Başa gələn dildən gələr.


Başaçığın qaçacağı yer - papaqçı dükanı.


Baş-başa verməyincə, dağ yerindən qopmaz.