Afişa

Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrının mart repertuarı

1 mart-  Ş.Perro “QIRMIZI PAPAQ”, C.Cabbarlı  “SOLĞUN SEVGİLƏR” (Böyüklər üçün)

 

6 mart- C.Barri  “PİTER PEN”, Rus xalq  nağılı  “MAŞA VƏ AYI” (rus dilində)

 

7 mart- V.İlyuxov “OYAQ GÖZƏL”, V.İlyuxov “OYAQ GÖZƏL”(rus dilində)

 

8 mart- Ə.Səmədli  “CİK –CİK XANIM”, Azərbaycan xalq nağılı “ŞƏNGÜLÜM, MƏNGÜLÜM “ 

 

13 mart- L.Bomon “GÖZƏL VƏ BƏDHEYBƏT”, Rus xalq nağılı “DURNA BALIĞI” (rus dilində)

 

14 mart- K.Kollodi “PİNOKKİONUN SƏRGÜZƏŞTLƏRİ”, K.Kollodi  “PİNOKKİONUN SƏRGÜZƏŞTLƏRİ” (rus dilində)

 

15 mart- Rus xalq nağılı “QOĞAL”, Rus xalq nağılı “QOĞAL” (rus dilində) 

 

19 mart- K.Ağayeva “GÖYÇƏK FATMA”, C.Rodari  “ÇİPOLLİNO” (rus dilində)    

 

20 mart- Rus xalq nağılı “TURP”, C.Rodari “ÇİPOLLİNO”(rus dilində)

 

21 mart- Ərəb xalq nağılı “ƏLİBABA VƏ QIRX  QULDUR”, Rus xalq nağılı  “DURNA BALIĞI” (rus dilində)

 

22 mart- Rus xalq nağılı “QOĞAL”, Rus xalq nağılı “QOĞAL”  (rus dilində) 

 

23 mart- M.Seyidzadə “CIRTDAN”, M.Seyidzadə  “ÜÇ CƏSUR”(rus dilində)

 

24  mart- Ş.Perro “QIRMIZI PAPAQ”, Rus xalq nağılı “QOĞAL” (rus dilində)

 

25  mart- S.Y.Marşak “PİŞİYİN EVİ”, Rus xalq nağılı“DURNA BALIĞI”(rus dilində)

 

26  mart- Rus xalq  nağılı “MAŞA VƏ AYI”,Rus xalq  nağılı “MAŞA VƏ AYI” (rus dilində)

 

27 mart-  A.Lindqren “KARLSON”, A.Lindqren “KARLSON” (rus dilində)

 

28  mart- Azərbaycan xalq nağılı“AĞ BABANIN NAĞILI”,Azərbaycan xalq nağılı “ŞƏNGÜLÜM, MƏNGÜLÜM “ 

 

29  mart- N.Kazımov ƏLƏDDİN”, C.Rodari “ÇİPOLLİNO” (rus dilində)

 

Tamaşalar saat 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 və 19:00-da başlayacaq.