Tapmacalar

İşıqfor haqqında şeir-tapmaca

Bütün günü sönən-yanan,
Üç sehrli işığım var,
Gözləri ilə danışan
Üç sehrli çırağım var.

 

Qırmızı işıq yanar
O hamıya tapşırar
«Mən yanarkən heç bir kəs
Maşın yolunu keçməz!


Yanan kimi Sarı işıq,
Hamı durub gözləyər,
«Hazırlaşın, piyadalar
Yolu keçməyə!»-deyər.


Yanan kimi yaşıl işıq,
Yollar olar tamam açıq
Hamı sevinər, şad olar,
Yolu keçər piyadalar.


Ay balaca balalar,
Ay ağıllı uşaqlar!
Bu sehirli işıqlar
Deyin nə cür adlanar?