Təbiət

Mərcan göbələyi

Təbiətin ən qeyri-adi canlılarından biri məhz Mərcan Göbələyidir. Adına baxmayaraq, göbələyin dənizlə heç bir əlaqəsi yoxdur, ancaq subtropik meşələrdə ağacların üzərində böyüyür.

 

Mərcan göbələkləri yeməlidir. Üstəlik bu göbələk çox xeyirli və sağlam qida sayılır. Çox faydalı xüsusiyyətlərə malikdir, kosmetologiya və tibbdə fəal şəkildə istifadə olunur: tərkibində təxminən 70% pəhriz lifləri, zülallar, karbohidratlar və minerallar var. Tərkibindəki 18-ə qədər dəyərli amin turşusu immun çatışmazlığı, ciddi stress, yaşlanma prosesi ləngitmək üçün lazım olan bitki qlikogenlərinin (xüsusi polisaxaridlər) əsl anbarıdır.

 

Mərcan göbələyinin bir çox adı var: dəniz göbələyi, qarlı, jelatin, buz göbələyi, kral, titrəyən, gümüş qulaq və s. Elmi adı - Hericium koralloidlərdir.

 

Bu ecazkar orqanizmlər Hericium cinsinə aiddir. Alimlər müəyyən ediblər ki, mərcan göbələklərinin təxminən 1200 növü mövcuddur, ağdan açıq-narıncıya və al-qırmızıya qədər başlayaraq müxtəlif çalarlarla fərqlənirlər.