Xəbərlər

11 dekabr - Beynəlxalq Dağlar Günüdür

BMT-nin qərarına əsasən 2002-ci il dünyada Beynəlxalq Dağlar ili adlandırılmışdır. Buna uyğun olaraq növbəti illərdə beynəlxalq səviyyədə dağlarla əlaqədar problemlərin həllinə diqqət artırılmışdır. BMT-nin Baş Assambleyasının təşəbbüsünə əsasən 2003-cü ildən başlayaraq dünyada 11 dekabr Beynəlxalq “Dağlar Günü” kimi qeyd olunur. Dünyada hər il belə adlı günün keçirilməsinin məqsədi başlıca olaraq dağ sistemlərinin qlobal miqyaslı əhəmiyyətinin cəmiyyət qarşısında bir daha qaldırılmasıdır. “Dağlar Günü” hər il bir başlıq altında qeyd olunur.

 

Bu gün daha çox etiraf edilir ki, dağlar dünyanın içməli su ehtiyatlarının mənbəyi kimi qlobal əhəmiyyətə malikdir. Dağlar biomüxtəlifliyi ilə zəngindir, populyar istirahət və turizm yerləridir. Yer kürəsinin ümumi ərazisinin dörddə bir hissəsini əhatə edən dağlar dünya əhalisinin təxminən 12 faizinin həyat mənbəyidir.