Musiqi

Azərbaycan aşıq mahnısı. Laçını

Musiqi: Aşıq Hüseyn Saraclı
Söz: Səməd Vurğun
 
I
Namərd ilə dost olmayın, (2)
Bu dünyada, bu dünyada. (2)
Həqiqəti unutmayın, (2)
Bu dünyada, bu dünyada. (2)
 
 
II
Bağçalarda barın ola,
Alma, heyva, narın ola,
Bir vəfalı yarın ola, (2)
Bu dünyada, bu dünyada. (2)