Yumor

Qiymətin yarısı

- Ana, yadında, demişdin ki, cümə günü “Tarix”dən “4” alsam, şənbə bütün günü həyətdə oynaya bilərəm.

 

- Yadımdadır, məgər tarix dərsindən “4” almısan?

 

- Ana, elə qiymət almışam ki, şərtimizə görə ancaq yarım gün həyətdə oynaya bilərəm.