Yumor

İstəyirsən ordaca qal!

Bir şəkili dirəyin üstündəki qırılmış elektrik xəttini calamaq üçün montyor çağırtdırır.

 

Montyor xeyli götür-qoy edəndən sonra deyir:

 

- Qardaş, habıra dırmaşmax da, düşmax da çətin məsələdi...

 

Ev yiyəsi gülümsünərək:

 

- Bir beşdik versəm, düzələr?

 

Montyor peysərini qaşıya-qaşıya cavab verir:

 

- Dırmaşmağa düzələr, amma aşağı düşməyi də var! Bir beşdik qalxmağa, biri də düşmağa!

 

Razılaşırlar.

 

Montyor dirəyə dırmaşıb xətti calayandan sonra ev yiyəsi onun çax-çaxdan asdığı pencəyinin döş cibinə bir beşlik sancaraq deyir:

 

- Çox sağ ol, bu da sənin beşdiyin! Mən borcumnan qurtardım!

 

- A saqqalı ağarmış, bəs düşməyimin haqqı?..

 

- İstəyirsən düş, istəyirsən ordaca qal, - deyə ev yiyəsi oradan uzaqlaşır.