Yumor

Teymurun zarafatı

Teymur dostu Seymura sataşıb, onun stuluna rəng tökür.  


Seymur sinifə girən kimi soruşur:


- Bax gör, bu şalvar mənə yaraşır?


- Hələ bir otur, sonra sual ver!


Seymur oturur. Oturan kimi stula yapışır, stulun rəngli olduğunu görüb tez qalxır. Teymur o qədər gülür ki...


Seymurun pərt olduğunu görüb, gülməyini dayandırıb soruşur:


- Bayaq nə demək istəyirdin?


- Demək istəyirdim, dünən idman dərsindən sonra sənin cins şalvarın zalda qalmışdı. Bu gün onu geyinmişəm!