Yumor

Bəhlul Danəndə. Get, peyğəmbərliyini elə

Bir dəfə Bəhlul özünü peyğəmbər elan edir. Xəlifə bunu eşidib, Bəhlulu hüzuruna çağırtdırır və ondan xəbər alır.


– Sən kimsən?


– Mən peyğəmbərəm – deyə Bəhlul cavab verir.


– Peyğəmbər olduğunu sübut edən bir möcüzə göstərə bilərsənmi ?


– Bəli !


– Məsələn necə?


– Məsələn, mən adamın düşündüyü fikiri oxuya bilərəm?


– Xəlifə sağ olsun, sən fikirləşirsən ki, mən yalan deyirəm, peyğəmbər deyiləm.


Harun gülür :


– Sənə deyəcək sözüm yoxdur. Get, peyğəmbərliyini elə!