Yumor

Mollanın bürcü

Bir gün Molladan soruşurlar:


— Molla, hansı bürcdənsən?


Molla cavab verir:


— Keçi bürcündən.


— Ay Molla, keçi adlı bürc yoxdur axı.

 

Molla deyir:


— Uşaqlıqda atam deyərdi ki, mənim taleyim oğlaq bürcündədi. İndi mən böyüyüb, yekə kişi olmuşam. Yəqin ki, o da böyüyüb keçi olub də...