Yumor

Daşdan papaq

Nəvaini çətin vəziyyətə salmaq üçün daim girəvə gəzən Bayqara bir gün ona deyir ki, üç günün içində mənim üçün daşdan papaq tik. Nəvai heç tövrünü pozmadan bildirir:


— Bunda çətin heç nə yoxdur. Ancaq mənim söyüd külündən əyrilmiş bir yumaq ipə ehtiyacım olacaq. Onu təmin etsəniz, tələbinizi yerinə yetirərəm.


Hüseyn Bayqara cırnayır: 


— Heç söyüd külündən də ip olar?! Birinci dəfədir eşidirəm.


Nəvai dillənir:


— Daşdan papaq olarsa, söyüd külündən ip niyə olmasın?!