Şeirlər

R.Əfəndiyev. Fəsillər

Qar gedər, yer açılar,

Göydən rəhmət saçılar.

Çəmən, çiçək açılar,

Bil, bu hansı fəsildir?

 

 

Meyvə dəyib dərilər,

Xırman taxıl döyülər,

Aləm behiştə dönər,

Bil, bu hansı fəsildir?

 

 

Quşlar bala balalar,

Maldar ot-ələf çalar.

Xırman taxıl döyülər,

Bil, bu hansı fəsildir?

 

 

Qar aləmi ağardar,

Xalq malı dama salar.

Hər evdə ocaq yanar,

Bil, bu hansı fəsildir?