Şeirlər

Simax Şeyda. Külək

Gəl bu qədər bərk

Əsmə, ey külək.

Dəymiş almalar

Qopur saplaqdan,

Otların üstə

Düşür budaqdan.

Bağı gəz – dolaş,

Əs yavaş – yavaş.

Ancaq arabir,

İkibir, üçbir

Yerə sal – sarı

Ağ almaları.