Şeirlər

Xanımana Əlibəyli. Ağrımasın qolları

                                                  

Dərsə gedən bir uşaq,

                                                                         Çıxdı buz üstə qoçaq.

                                                                                           M.Ə.Sabir

 

Dərsə gedən bir uşaq,

Səndən bir söz soruşaq:

-Nə durmusan bu tində?

Heç səndən çıxmayan iş!

Məktəbin həyətində ,

Yoldaşlarınla gəziş.

-Yolu dönəndə birdən

Müəllimi gördüm mən.

Onu çox sevirik biz,

Yenə səhər çağında

Sinif dəftərlərimiz,

Doludur qucağında.

Qoymaram daşısın tək,

Uzun – uzun yolları.

Edərəm ona kömək,

Ağrımasın qolları.