Şeirlər

Aləmzər Əlizadə. Günəş üçün

Səhər gedirəm,

Bağçaya özüm.

Günəş də gedir,

Qamaşır gözüm.

Axşam yenə də,

Tək gəlirəm mən.

Günəş boylanır,

Başımın üstdən.

Gedib-gəlirik,

Beləcə hər gün.

Nəğmə oxudum,

Mən günəş üçün.