Musiqi

İstiqlal bayramı

Musiqi: Rəşid Şəfəq
Söz: Valeh Mirzə

 

I

Çiçəkləndi elimiz

Nur səpildi üzlərə,

Talenin bu töhfəsi

Qismət oldu bizlərə.

 

Nəqarət
Düz niyyətlisən
Bu dünyada sən,
Ey mənim ana
Vətənim!

 

 

II
Bizi sevməyənləri
Yandırdıq odumuzla.
Adınla bir səslənən
Müqəddəs adımızla.

 

Nəqarət
Düz niyyətlisən
Bu dünyada sən,
Ey mənim ana
Vətənim!


III
Böyük tarixi olan
Bir millətin oğluyuq!
İstiqlalı yaradan
Xalqın mətin oğluyuq!