Musiqi

Ayı mahnısı

Musiqi: Midhəd Əhmədov
Söz: Cahangir Məmmədov


I

Yol verin ayı gəlir,
Qocalmış dayı gəlir.
Mənim ayım, öz ayım,
Sən ey qaragöz ayım.


II

Əlində var çomağı,
Qarşılayaq qonağı.
Başlayaq onunla biz,
Oynayıb oxumağı.