Musiqi

"Balaca yolka" uşaq mahnısı

Musiqi: Rəşid Şəfəq

Söz: Hikmət Ziya Ay mənim al - əlvan,
Yaşılca yolkam
Bərli - bəzəkli, 
Balaca yolkam.
Meşədən gəlmisən,
Evimizə sən.
Yeni il günü
Gör nə gözəlsən.