Görkəmli şəxsiyyətlər

Gənc riyaziyyatçı Evarist Qalua

Keçmişin böyük alimləri arasında 21 yaşına qədər yaşamış, lakin bu qədər qısa ömürdə cəbr sahəsində böyük kəşflər etməyə müvəffəq olmuş bir şəxs seçilir. Onun cəmi 60 səhifədən ibarət olan elmi ixtiraları əsrlər boyu dünya riyaziyyatçılarına rahatlıq vermir. Bu, görkəmli fransız riyaziyyatçısı Evarist Qaluadır.

 

Evarist Qalua müasir cəbrin və qrup nəzəriyyəsinin banisidir. O, 1811-ci ildə Nikolas-Qabriel Qalua və Adelayda-Mariya cütlüyünün ailəsində doğulub. Oğlunun ilk on illik təhsilini anası verib. 

 

O, 12 yaşında məktəbə - Böyük Lüdovik liseyinə qəbul olunmuşdu. Çox da yaxşı oxumurdu. 16 yaşı olanda riyaziyyat kursuna yazılmışdı. Riyaziyyata bütün varlığı ilə vurulduğundan digər fənlərə məhəl qoymurdu.

 

Qalua da tez bir zamanda hiss etdi ki, müəllimlərindən istədiyi bilikləri ala bilmir. Və dövrünün ən görkəmli riyaziyyat alimlərinin kitablarından öyrənməyə başladı. O, ən çətin məsələləri asanlıqla mənimsəyirdi. 17 yaşında ilk elmi əsərini çap etdirdi. Dərin zəkalı bu gəncin bilik səviyyəsi müəllimlərinin bilik səviyyəsindən yüksək olduğu üçün Qaluanın orijinal fikirləri müəllimlərini çaşqınlıqda qoyurdu. Qalua bir çox hesablamaları fikrində apardığından onları kağız üzərinə köçürməyi lazım bilmirdi. Bu, müəllimlərin işini əngəllədiyindən onları çox qəzəbləndirirdi. Qalua isə heç kimi saya almır və çox zaman qəzəbli olurdu. Fransanın ən nüfuzlu ali məktəbi sayılan Politexnik məktəbə sənədlərini verəndən sonra şifahi imtahan zamanı məsələlərin qısa yolla həllinə heç bir izahat vermədiyinə görə onu məktəbə qəbul etməmişdilər. Bir ildən sonra yenə də həmin məktəbə daxil olmaq istəyərkən onun riyaziyyatdan şifahi imtahan zamanı dərin məntiqi düşüncələri imtahan götürən müəllimi çaş-baş qoyduğundan Qaluanı bu dəfə də instituta qəbul etmək istəmədikləri üçün gələcəyin böyük riyaziyyatçısı əlinə keçən əski-üsgünü müəllimin başına çırpmış və bir daha Politexnik məktəbə ayaq basmamışdı. Qalua bununla əlaqədar olaraq demişdi ki, ona verilən suallar uşaq sualları olduğu üçün onları cavablandırmağı özünə yaraşdırmayıb.

 

Qəbul imtahanındakı uğursuzluğu Qaluanı özünün riyaziyyat sahəsindəki istedadına inamını qıra bilmədi. Tədqiqatları özbaşına davam etdirməyi qərara aldı. 17 yaşında ikən Qaluanın riyaziyyat sahəsindəki nailiyyətləri indiki dövrdə ədədlər nəzəriyyəsi, kristalloqrafiya, elementar hissəciklər fizikası kimi müxtəlif sahələrin mahiyyətinə dərindən varmaq üçün imkan yaradır. Qaluanın əsas məqsədi beşinci dərəcədən olan tənliklərin həlli yolunu tapmaq idi. Bu, o dövr riyaziyyatının ən çətin problemlərindən biri idi. O, problemin həllində çox irəli gedə bildiyindən Elmlər Akademiyasına tədqiqatlarının nəticəsi kimi iki memuar təqdim etmişdi. Gənc Qaluanın elmi işləri o dövrün böyük alimi Oqyusten Lui Koşiyə böyük təsir bağışlamışdı. Koşi Qaluanın memuarlarının akademiyanın riyaziyyat sahəsində mükafatına təqdim olunmasını lazım bilmişdi. Müsabiqəyə təqdim olunan işlərə formal tələblərə əməl etmək vacib sayılırdı. Odur ki, memuarların ikisini bir memuarda birləşdirmək üçün Qaluanın işlərini özünə qaytarmışdılar. O, iki memuarı bir memuar şəklində birləşdirdikdən sonra akademiyanın katibi Cozef Furyeyə vermişdı ki, jüriyə təqdim etsin. Qalua öz memuarında beşinci dərəcədən olan tənliyin həllinin hazır həll variantını təklif etməmiş, lakin çox yaxşı ideya vermişdi. Riyaziyyat alimlərinin bir çoxunun fikrinə görə mükafat almağa ən layiqli şəxs Qalua idi. Lakin Qaluaya nəinki mükafat verilmədi, onu hətta rəsmi olaraq müsabiqəyə də buraxmadılar.

 

Müsabiqə komissiyasının iclasına bir neçə həftə qalmış dünyasını dəyişən Furyenin kağızları arasından Qaluanın memuarı yoxa çıxmışdı.

 

Qalua belə hesab edirdi ki, onun memuarını akademiyada bilərəkdən itirmişlər. Bir müddət keçdikdən sonra akademiya onun "Tənliklərin radikallarda həlli şəraiti haqqında" adlı yeni memuarını da qəbul etmədi, səbəb də o oldu ki, guya ki, gətirilən dəlillər kifayət qədər aydın deyil, buna görə də memuarın ciddiliyinə şübhə yaranır. Bu fikrə Fransanın tanınmış alimi Simeon Deni Puasson gəlmişdi. O bunu Qaluanın memuarını başa düşmədiyi üçün demişdi. Halbuki Qalua bu memuarında o vaxtədək həllini tapmamış tənliklər nəzəriyyəsinin əsas anlayışlarını işləyib hazırlamışdı. Qalua bu qərara gəlmişdi ki, yaradılmış əngəllər onu riyaziyyat cəmiyyətindən ayrı salmaq üçündür. Qaluanın nəzəriyyəsinin əsl mahiyyəti yalnız 1870-ci ildə, onun faciəli ölümündən xeyli sonra fransız riyaziyyatçısı, Peterburq Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Kamil Cordan "Yerdəyişmə və cəbri tənliklər haqqında traktat"ında açıqlandı. Qaluanın yaratdığı nəzəriyyə təkcə cəbrin deyil, bütün XIX əsr riyaziyyatının da inkişafına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərmişdir.

 

Qaluanın qruplar nəzəriyyəsinin ideyaları və metodları təbiətşünaslıqda, müasir kvant mexanikasında, kristalloqrafiyada tətbiq olunmaqdadır.

 

Bundan sonra riyaziyyat sahəsindəki tədqiqatlarını bir yana qoyub siyasətə qoşulmuş və respublikaçıların tərəfini tutmuşdu. Professional inqilabçı olmaq arzusu ilə Milli qvardiyanın artilleriyaçılarına qoşulmuşdu. Bir müddətdən sonra kral Filipp öz təhlükəsizliyi naminə Milli qvardiya artilleriyasını buraxdı. Heç bir maddi dayağı və evi olmayan Qalua sərgərdan həyat sürmək məcburiyyətində qaldı. Coşqunluqla siyasətə qoşulan Qaluanın vəziyyəti pisləşməyə başladı.

 

Bunu böyük fransız yazıçısı Aleksandr Düma da görürdü. Hökumətə qarşı sui-qəsddə günahlandırılmış on doqquz respublikaçıya bəraət verilməsi münasibətilə keçirilən banketə dəvət almış Aleksandr Düma Evarist Qaluanın bir əlində içi şərabla dolu qədəh, o biri əlində qınından çıxarılmış xəncər tutaraq ucadan qışqırıq qoparmasının şahidi olmuşdu. Qaluaya bir aylıq həbsdən sonra kralın ünvanına hədələr söylədiyinə görə ittiham irəli sürülmüş və o, məhkəmə qarşısında dayanmalı olmuşdu. Banketdə iştirak edənlərin heç biri Qaluanın kralın ünvanına hədələr söylədiyini eşitmədiyini bildirmiş və hakim onun gəncliyini nəzərə alaraq azadlığa buraxmışdı. Heç bir ay keçməmiş Qalua yenidən həbsə alınmışdı. Həbsin səbəbi 14 iyul 1831-ci ildə, Bastiliya günü şəhərdə qadağan edilmiş Milli qvardiya artilleriyası formasında dolaşması olmuşdu. Altı aylıq həbs cəzasına məhkum edilmiş Qalua həbsxanaya salınmışdı. Həbs cəzasının qurtarmasına bir ay qalmış Parisdə vəba epidemiyası yayıldığından həbsxanadakı məhbuslar azadlığa buraxılmışdı. Deyilənlərə görə, Qalua həbsxanada olarkən hörmətli Paris həkiminin Stefani adlı qızı ilə eşq yaşamağa başlamışdı. Həmin vaxt Stefani Peşo Derbenvilə nişanlanmışdı. Bundan xəbər tutan nişanlı oğlan Qaluaya məktub göndərib duelə çağırmışdı. Qalua Derbenvili məktəb illərindən yaxşı tanıyır və Fransanın mahir atıcısı olduğunu bilirdi. Bununla belə, dueldən boyun qaçırmadı.

 

1832-ci il mayın 31-də səhər çağı Qalua və Derbenvil duelə çıxdılar. Bir-birindən 25 metr aralı atəş xəttində dayandılar. Derbenvilin iki sekundantı vardı, Qalua isə duelə tək gəlmişdi. Bir vaxtlar dostluq etmiş gənclər bir-birini nişan almağı eyib saymış və yaxından atəş açmışdılar. Qaluanın pistoletinə güllə qoyulmamışdı, rəqibinin pistoleti dolu idi. Rəqibin gülləsi Qaluanın qarın nahiyəsini dəlib keçmiş və onu ağır yaralı vəziyyətdə atıb getmişdilər. Qardaşı məsələdən xəbər tutan kimi Qaluanı xəstəxanaya çatdırsa da, həyatını xilas etmək mümkün olmamışdı.

 

Qaluanın bütün tədqiqat nəticələri kiçik formatlı 60 səhifədə yerləşmişdi. Cəmi 22 il ömür sürmüş Qalua öz dövründə anlaşılması hətta görkəmli alimlər üçün mümkün olmayan nəzəriyyələri sayəsində ölümündən çox-çox illər ötəndən sonra Avropanın dahi riyaziyyat alimi adını aldı.