Şeirlər

V. İbrahim. Yol

Elə bil ki, yol

Nəhəng qılıncdır,

Maşınlar onu

İtiləyirlər.

Yox, elə bil yol,

Bir uzun lentdir,

Maşınlar onu

Ütüləyirlər.