Şeirlər

Zahid Xəlil. İydə

Gör neçə salxımlanıb,
Onun adı iydədi.
Ayağı yerin altda
Budaqları göydədi
İynəsilə öyündü
İynələri düyündü
Gəl yığaq düymələri
Gəl yığaq iydələri
Neynirik iynələri?