Şeirlər

Xanimana Əlibəyli. Hara gedirsən axşam?

Meşəlikdə əsdi Şam,
Dedi körpə Cüyürə:
- Hara gedirsən axşam
Sən yüyürə-yüyürə?
Cüyürüm, öz vaxtı var
Meşədə əylənməyin.
Rastına düşmək olar
Burda Əyripəncənin.