Şeirlər

Sevinc Nuruqızı. Noğul

Şirnilərdə

Birincidi.

Nə mirvari

Nə incidi.

Yupyumru bir

Şəkərdi o.

Nə halqa, nə

Təkərdi o.

Nə qızdı,

Nə də oğuldu.

O, yumru

Şirin noğuldu.