Şeirlər

İsmayıl İmanzadə. Mingəçevir

Sən mənim ən sevimli,

Ən əziz şəhərimsən.

Aylı-ulduzlu gecəm,

Günəşli səhərimsən.

 

 

Böyüyüb boy atmısan

Bozdağın qucağında.

Yurdumun nəfəsi var

Odunda,ocağında.

 

 

İşığın tükənməyən

Ən böyük sərvətindir.

Ana Kür sinəndəki

Ülvi məhəbbətindir.

 

 

Gözəllik məskənisən,

Bir aləmdir dənizin.

Yaxın - uzaq ellərdə

Gəzir söhbətin,sözün.

 

 

Əzizləyir adını

Ulu Kərəzim, Dirim.

Nur timsallı nağılsan,

Gözəl Mingəçevirim.