Musiqi

Qurban olum

Musiqi: Əfsər Cavanşirov
Söz: Rasim Kərimli

I

 

Vətən, sənin torpağının
Qüdrətinə qurban olum.
Babəkinin, Koroğlunun
Qeyrətinə qurban olum!

 

 

 

Nəqərat:

 

Dəfinə var dənizində,
Hər dağında, hər düzündə,
Nəyin yoxdur yer üzündə?
Şöhrətinə qurban olum,
Tarix dolu, dünya dolu
Şöhrətinə qurban olum!

 

II

 

Aşıb-daşan sellərinin,
Nəğmə qoşan dillərinin,
Nur çeşməli çöllərinin
Hikmətinə qurban olum!

 

Nəqərat:

Dəfinə var dənizində,
Hər dağında, hər düzündə,
Nəyin yoxdur yer üzündə?
Şöhrətinə qurban olum,
Tarix dolu, dünya dolu
Şöhrətinə qurban olum!

 

III

 

Yaz arzulu, yaz diləkli,
Duz-çörəkli, düz çörəkli,
Mən deyərəm, dağ ürəkli
Millətimə qurban olum!

 

Nəqərat:

Dəfinə var dənizində,
Hər dağında, hər düzündə,
Nəyin yoxdur yer üzündə?
Şöhrətinə qurban olum,
Tarix dolu, dünya dolu
Şöhrətinə qurban olum!