Musiqi

Piyada Koroğlu

I


Uca-uca dağlar başı,
Qarlı da olur, qarsız da olur.
Cəhd elə bir işdə tanın,
Sənli də olur, sənsiz də olur.


II


Koroğlunun atı gərək,
Atlı da olur, atsız da olur.
Bir igidin zatı gərək,
Varlı da olur, varsız da olur.